Saturday, August 6, 2016

வடமொழி வல்லாண்மையை முறியடிப்போம்!

வடமொழி வல்லாண்மையை முறியடிப்போம்!

1 comment:

  1. தன் மொழியின் முதன்மையை உணர்ந்து பிறமொழித் தளைகளிலிருந்து விடுதலை பெறுவதே மொழி உணர்வு.

    ReplyDelete