Sunday, October 16, 2016

DEVIYAR ILLAM: கேள்விகளுக்கு இங்கே பதில் உண்டு?

DEVIYAR ILLAM: கேள்விகளுக்கு இங்கே பதில் உண்டு?: சில மாதங்களுக்கு முன்பு அழைத்த நண்பரின் உரையாடலில் முக்கியக் கேள்வியைக் கேட்டு இருந்தார். நீங்கள் யார்?  தமிழர் தேசியம் ஆதரவாளரா?  ...

No comments:

Post a Comment